Tillåts dispens?

  • Det är olika beroende på vilken cup ni åker på.
    Oftast framkommer det i våra offerter, eller så kan man hitta det på cupens egna hemsida.

    Kontakta oss om ni har några funderingar så hjälper vi er.