Hur mycket betalar man vid bokning?

  • Anmälningsavgift på 20 % av resans totala pris skall vara oss tillhanda senast 10 dagar efter bokning.

    Vi skickar ut en bokningsbekräftelse tillsammans med en faktura.