När måste vi slutbetala?

  • Slutfakturan skickas ut ca 6 veckor innan avresa, när vi fått namnlistan som ligger till grund för slutfakturan och skall vara betald senast 30 dagar innan avresa.