Hur fungerar avbeställningsskyddet?

  • Avbeställningsskyddet är en bra försäkring som tecknas i samband med bokningen av resan. Det gäller vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbar resenären själv eller make/maka/sambo, barn, föräldrar eller syskon.

    Avbeställningsskyddet gäller förutsatt att ett giltigt läkarintyg kan uppvisas och att avbeställningen sker innan avresa på ordinarie kontorstid.

    Om dessa villkor uppfylls återbetalas alla pengar för resan – förutom en expeditionsavgift på 200 kr/person samt avgiften för avbeställningsskyddet.